Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
18:40
Czuję się jak wybrakowany towar, jakbym zeszła z linii montażowej kompletnie schrzaniona
— Elizabeth Wurtzel "Kraina Prozaca"
18:39
Świat jest okrutny i zły. Przywyknij. 
— piotr C "pokolenie IKEA"
18:39
"Czasami danie komuś drugiej szansy, jest jak danie mu drugiej kuli, bo nie trafił Cię za pierwszym razem."
18:37
4487 0191 1000
"Ości" 1
18:37
4982 08f6 1000
"Ości" 6
18:36
5803 ec12 1000
Świetlicki.
18:36

Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, 
że trzeba Ci to czasem przypominać: potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza.

— Jonasz Kofta
18:35
i nie obiecuj jeśli czegoś nie czujesz
— pokolenie ikea
18:35
Nie uważasz, że wspaniale byłoby rzucić wszystko i pojechać gdzieś, gdzie nikogo nie znamy? Czasami mam straszną ochotę to zrobić.
— Haruki Murakami 'Norwegian Wood'
18:34
Okazało się, że jest miły i zabawny. Nigdy wcześniej się tak nie czułam. Z żadnym z facetów, z którymi byłam. Jest niesamowity. Nie chcę go stracić. Dopiero co go znalazłam.
— Grey's Anatomy
18:34
18:33
Walczyłem już z wieloma chorobami. Napotkałem jednak na tę nieuleczalną. Choruję na Ciebie i nie umiem się z Ciebie wyleczyć (…) Cholera, umrę na Ciebie.
— Mateusz Szulc
Reposted frommhsa mhsa viaskaryfikaacjaduszy skaryfikaacjaduszy
18:33

[...] ta osoba, z którą będziesz musi się bać tego, że może cię stracić.

My ludzie jesteśmy tak skonstruowani, że dbamy tylko o to co może nam uciec.

— musi.
18:33
"Za długi był nasz uścisk.
Dokochaliśmy się 
do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromrol rol viaskaryfikaacjaduszy skaryfikaacjaduszy
18:32
18:32
18:32
po prostu chcę się uodpornić. chcę zobojętnieć, już całkiem. przestać czuć. przestać myśleć. chociaż na jakiś czas.
— doubleespresso
18:31
21:14
9539 0f5c

Cofaj się tylko po to, by wziąć rozbieg.
21:13
W życiu nigdy nie jest za późno na 3 rzeczy: miłość, naukę i spełnianie marzeń.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl